Ohirko

ОГІРКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

 І́гор Васи́льович Огі́рко(*14 квітня 1952, село Озерна Зборівського району, Тернопільської області) — український математик. Доктор фізико-математичних наук (1990). Професор. Відмінник освіти України. Полковник українського козацтва.


Біографічні відомості

Народився в сім'ї вчителів Василя і Теодори Огірко. Вчився в селі Підбірці. Закінчив середню школу № 11 міста Львова. Проживає в селі Лисиничі. Християнин. Греко-католик. Доньки: Ольга Огірко— викладач МАУП, Софія Огірко— лікар-інфекціоніст.

1974 року закінчив Львівський університет імені Івана Франка (спеціальність «Прикладна математика»). 1978 року у Львові захистив кандидатську дисертацію з математичних методів оптимізації та моделювання. Працював в Інституті прикладних проблем механіки та математики Академії наук України та Львівському державному університеті імені Івана Франка. Працював завідувачем відділу чисельних методів механіки.

1990 року в Казанському університеті захистив дисертацію. Розробляв моделі нелінійної термопружності, використовував чисельні методи оптимізації. З 1992 року професор, завідувач кафедри прикладної математики Українського поліграфічного інституту ім. Ів. Федорова (зараз Українська академія друкарства). 15 травня 1991року пройшов конкурс дійсного члена (академік) Академії інформатизації СРСР (Москва) за сукупністю наукових робіт за напрямком.

З 1999 по 2005 роки — завідувач кафедрою МАУП. З 2005 року керівник міжнародного наукового семінару «Інформаційна енергометрія». Професор кафедри електронних видань Української академії друкарства. Викладає курси «Прикладна математика», «Інформатика для аспірантів», «Мережеві технології», «Управління проектами», «Моделювання та програмне забезпечення».
Наукова діяльність

Наукові напрямки досліджень;— нелінійні диференціальні рівняння термопружності та методи оптимізації. Кандидатська дисертація присвячена дослідженню термопружного стану оболонок з використанням чисельних математичних методів. Досліджувались оболонки та пластини з термочутливого матеріалу з врахуванням геометричної нелінійності. В докторській дисертації досліджувався напружено-деформований стан конструкції під дією силових та температурних факторів. Розроблено метод операторного програмування. Використовувались ітераційні та комп'ютерні методи розв'язування нелінійних диференціальних рівнянь.

Автор 156 наукових праць, серед яких три монографії. Автор книги: «Оптимізація деформації друкарських форм», «Математичне моделювання друкарських форм ротаційних машин», «Прикладна математика». Має 12 авторських свідоцтв на винаходи.

Член двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій: в Українській академії друкарства та в Львівському національному університеті. В 2002—2005 роках член Спеціалізованої ради за спеціальністю державне управління в Академії державного управління при Президентові України (Львів, Брюховичі).

Постійний член редакційних колегій збірників наукових наукових праць «Поліграфія і видавнича справа», «Наукові записки Української академії друкарства». З 2000року по 2008 навчальний рік голова Державної екзаменаційної комісії Львівського національного університету імені Ів. Франка по спеціальностях економічна кібернетика та прикладна математика. Під його керівництвом захистив кандидатську дисертацію Загура Ф. В.

Нагороджений грамотами Української академії друкарства, Вищої Атестаційної Комісії України, Верховної Ради України за наукову та педагогічну діяльність.
Основні праці

Покажчик праць, 2009
Огирко И. В. Расчет и оптимизация термоупругого состояния тел с учетом геометрической и физической нелинейности : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра физ.-мат. наук : (01.02.04) / Казан. гос. ун-т им. — Казань, 1989.
Огирко И. В.Напряженно-деформированное состояние фотополимерных печатных форм / Я. И. Дуб, И. В. Огирко, М. Ф. Ясинский. — Львов : ФМИ, 1987. . — 200 экз.
Огирко И. В.Оптимизация деформации печатных форм на основе теории оболочек / Р. С. Куропась, И. В. Огирко. — Львов : Выща школа. Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1987. — 950 экз
Журнальні публікації
Бурак Я. І., Огірко І. В. Застосування методу нелінійної релаксації до оптимізації нагріву оболонок обертання / / Тез. докл. VІІ науч. конф. по застосуванню ЕОМ в механіці деформ. тв. тіла (Ташкент, 30 сент. — 2 жовтня. 1975 р.). — Ташкент, 1975. — Ч. ІІІ. — С.5.
Бурак Я. І., Огірко І. В. Про визначення термопружності стану оболонки екрану кінескоп з урахуванням температурної залежності характеристик матеріалу / / Якість, міцність, надійність і технологічність електровакуумних приладів. — Київ: Наук. думка, 1976. — С.59-62.
Бурак Я. І., Огірко І. В. Оптимальний нагрів циліндричної оболонки з залежними від температури характеристиками матеріалу / / Мат. методи і фіз.-мех. поля. — 1977. — Вип. 5. — С.26-30
Огірко І. В. Раціональний розподіл температури по поверхні термочуттєвого тіла … стор 332 / / Інженерно-фізичний журнал Том 47, Номер 2 (серпень, 1984)
Огірко І.Оптимальне по напрузі температурне поле в локальній області гнучкої конструкції / / Інститут проблем міцності,, 1986, N2. — C.69-72.
Ogirko I.V., Irkha B.E. A study of the elastic deformations in a thermoelastic inhomogeneous solid of revolution / / Journal of Mathematical Sciences. Volume 79, Issue 6, 1996, Pages 1469—1471.
Ogirko I.V., Zapotochnyi V.I. The stress-strain state of screen photopolymer plates / / Soviet Materials Science 22 (6), 1987, pp. 640—643.
Ogirko I.V. Temperature field, optimum with regard to stresses, in a local region of a flexible structure / / Strength of Materials 18 (2), 1986, pp. 209—213.
Ogirko I.V. Stress-Optimal Temperature Field in the Local Region of a Flexible Structure / / Problemy Prochnosti (2), 1986, pp. 69-72.
Загура Ф.І., Огірко І.В. Морфофункціональні особливості дзюдоїстів різних стилів ведення поєдинку // Молода спортивна наука України: Зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6. - Т. 1. – С. 89-92.
Мартин В.Д., Огірко І.В., Мочернюк В.М. Удосконалення тренувальної системи висококваліфікованих важкоатлетів на базі загальної фізичної підготовки. В. кн..: Сучасний олімпійський спорт. ДУК, К., 1997.
Огірко І.В. Математичне моделювання і прогнозування підготовки спортсменів. Збірник наукових праць ДУ „Львівська політехніка”. Актуальні проблеми розвитку фізичної культури і спорту. ДУ „ЛП”. Львів, 1998, с. 95-96.
Загура Ф.І., Огірко І.В. Специфіка модельних характеристик та моделювання спортивного протиборства //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр./ За ред. С.С.Єрмакова.- Х., Л., 2003. – №18. – С. 114-117. .
Огірко І.В. Економіко-математичні методи і моделі / Огірко І.В., Іващук О.Т., Шовкун О.Ю. – Львів : Українська академія друкарства, 1996.
Огірко І.В. Інвестометрія та державне управління // Економетрія: проблеми і практика / І.В. Огірко, В.В. Шульжик. – Хмельницьк : Хмельницький інститут регіонального управління та права, 2000. – 134 с. – (Збірник наукових праць).
Матюхін В. О., Огірко І. В. Навчальна програма дисципліни "Інформаційні системи і технології у сфері сільського туризму” (для бакалаврів, спеціалістів). — К.: МАУП, 2004. — 16 с.
Огірко І. В. Інформаційна економіка як напрям дослідження економіки та інформаційних технологій // Формування нової парадигми економічної теорії в Україні. — Л.: Вид-во ЛНУ ім. Франка, 2001. — Вип. 8. — С. 140–145.
Огірко І. В. Інформаційні технології державного управління та їх впровадження в Україні // Українське державотворення. — Л.: УАДУ при Президентові України, 2001. — С. 212–219.
Огірко І. В. Інформаційні технології управління // Актуальні проблеми державного управління. — Л.: УАДУ при Президентові України, 2000. — Вип. 3. — С. 57–63.
Огірко О.В., Огірко І.В. Християнська психологія // Науковий Вісник Українського Університету в Москві. – М., т. XV, 2010. – C. 156-161.
Гаранько Т.Й., Огірко І.В. Автоматизовані системи управління для оперативної поліграфії. Поліграфія і видавнича справа. Львів.2010. №2(52).
Огірко І.В. Вища математика. Дискретна математика: Навч. посіб. – Л., Ун-т „Львівський Ставропігіон”, 2006. – С. 16.
Огірко І.В. Вища математика. Matlab: Навч. посіб. – Л.: Ун-т "Львівський Ставропігіон”, 2006. – 22 с.
Огірко І.В., Шульник Ю.О. Оцінка якості послуг місцевих органів влади та нелінійного управління // Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – Л., 2006. – С.217-220.
Огірко І.В., Кургаєв Г.В. Інновації в менеджмент-організації // Інноваційні аспекти транскордоного співробітництва / Львів. комерц. акад. – Л., 2006. – С. 59-63.
Огірко І.В., Кургаєв Г.В. Нейро-лінгвістична ідентифікація управлінських рішень в інформаційному менеджменті // Син народу. Розд. 2: Економічна теорія та національна економіка: Зб. матеріалів Львів. нац. ун-ту на пошану проф. Степана Злупка. – Л.: ВЦЛНУ ім І.Франка, 2006. – С. 283-289.
Огірко І.В., Кургаев Г.В. Інтернет-технології в менеджмент-освіті // Проблеми підготовки професійних кадрів з менеджменту / МАУП. – К.; Л., 2006. – С. 5.
Огірко І.В., Тимків І., Берегівський В. Звичайні диференціальні рівняння. Ряди. Вища математика: Навч. посіб. – Л.: Ун-т "Львівський Ставропігіон”, Львів, 2006. – С. 51.
Ohirko I.V., Vagina H.P. Complecs numerals as matrics. – Radom, 2006. – 20 р.
Ohirko I., Furdas B. Modeling of Economic Development in Aspects Sphere // Theoretical Aspects of Regional Development in Ukraine and Poland / RIPANAPA office of The President of Ukraine. – Lviv, 2006. – P. 102-115.
Загура Ф.І., Огірко І.В. Вплив деяких медико-біологічних препаратів на функціональний стан дзюдоїстів у тренувальному мікроциклі //Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 107.
Гаранько Т.Й., Огірко І.В. Алгоритм і програмне забезпечення мережного друку для систем оперативної поліграфії. Комп'ютерні технології друкарства. УАД. Львів.2010.№22 - С. 51-57.

 

Бесплатный хостинг uCoz